Što je inovacija?

Inovacija je primjena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge, procesa koja donosi nove koristi ili kvalitetu u primjeni. Inovacije u širem smislu donose poboljšanja u području:

  • konstrukcije proizvoda (tehnološke inovacije),
  • inovacija procesa,
  • organizacije rada ili poslovanja,
  • marketinga
  • inovacije usluga

i dr..

Menu