Da li se plaća objava novog projekta, ideje, inovacije ili izuma na Genius Croatia?

Ne. Objava je potpuno besplatna. Jedini uvjet je da ideja ili projekt zadovolji Genius Croatia kriterije inovativnosti i noviteta te da bude korisna za društvo, prirodu i šire.

.

Menu