Pravne usluge i patentna zaštita

 

Vladimir Vučković

Zastupnik za žigove i dizajn

 

Usluge
  1. Podnositi prijave za registraciju žiga Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV), te pritom voditi računa o tome da li je znak moguće zaštititi prema zakonu te je li sličan ili istovjetan znak za iste ili slične proizvode ili usluge već registriran pri DZIV-u.
  2. Ako želite zaštititi žig izvan granica RH za vas ću podnositi prijave za registraciju žiga Zajednice i međunarodnog žiga.
  3. Nakon što registrirate žig, ako netko drugi zatraži registraciju žiga koji je istovjetan ili sličan Vašem za iste ili slične proizvode ili usluge, podnosit ću prigovore na prijavu za registraciju žiga
  4. Ako netko drugi za vrijeme trajanja registracije pokrene postupak za prestanak valjanosti vašeg žiga učinit ću sve da vaš žig ostane na snazi
  5. Upozoravat ću vas o potrebi produženja registracije žiga
  6. Davat ću vam savjete u slučaju kršenja vaših prava
  7. S obzirom na to da se bavim zaštitom industrijskog dizajna sve prethodno navedeno vrijedi i za zaštitu industrijskog dizajna

Upisan sam u registar ovlaštenih zastupnika za žigove i industrijski dizajn DZIV-a.

Kontakt

Kneza Mislava 3, Zagreb
01/2431 071 ; 091 595 0106
e-mail: registracijaziga@yahoo.com
www.registracijaziga.com

Menu