Za-investitore-Basic

Basic članstvo za Investitore

  • BASIC članstvo je u potpunosti besplatno za investitora.
  • BASIC korisnik redovito prima mjesečna izvješća o novim projektima (idejama, inovacijama) upisanim u Genius Croatia bazu.
  • BASIC članovi mogu pregledavati sve javno objavljene projekte
  • Vaše članstvo kao BASIC investitora se ne objavljuje javno.

Pristupnica

Ime i prezime, naziv tvrtke ili fonda

Email

Telefon/ mob

OIB

Adresa

Poštanski broj

Web stranica ili blog

Kratka biografija (za individualne investitore, poslovne anđele) - nije obavezno

Reference - navedite makar dvije osobe (njihove telefone i/ili email adrese) koje mogu poduprijeti Vašu prijavu (samo za individualne investitore)

Obavijesti o novim projektima, idejama, izumima i/ili njihovim statusima na Genius Croatia želim primati za slijedeća područja (držite tipku CTRL za odabir više opcija):

Vaša poruka, komentar, prijedlog (ako je imate)

Popunjavanjem i slanjem ove Pristupnice potvrđujem da sam pročitao Opće uvjete te prihvaćam sve uvjete Premium članstva u Genius Croatia.

Menu