O intelektualnom vlasništvu

Intelektualnim vlasništvom nazivamo prava na rezultate kreativnog djelovanja našeg uma, a koji su vidljivi, opipljivi i na drugi način dostupni našim osjetilima. Ono se dijeli na autorsko pravo i srodna prava koja se u načelu ne štite registracijom i priznaju se kao prava činom nastanka, prava industrijskog vlasništva (žig, industrijski dizajn, patent, topografija poluvodičkih proizvoda, oznaka zemljopisnog porijekla i oznaka izvornosti) i neformalno industrijsko vlasništvo (recepture, procesi, podaci) koje se ne štiti, ali je važno za očuvanje vrijednosti koje se stvaraju unutar poslovnog sustava.

Osnovna logika zaštite intelektualnog vlasništva koje se može štititi registracijom je dobivanje prvenstva u korištenju našeg vlasništva pred drugima i monopolno pravo zarađivanja na vlasništvu određeno vrijeme u zamjenu za otkrivanje izuma i obogaćivanje ukupnog evidentiranog ljudskog znanja.

Registracija intelektualnog vlasništva se plaća, a troškovi su relativno veliki za fizičke osobe ako se zaštita radi za teritorije izvan Republike Hrvatske. Zbog toga je važno procjeniti (zatražiti pomoć u izradi strategije zaštite intelektualnog vlasništva) kada, gdje i da li štititi intelektualno vlasništvo registracijom ili to učiniti drugim načinom.

Valja imati na umu da pojedini izumi imaju osnovu za više različitih oblika zaštite intelektualnog vlasništva i da izlaženje u javnost s informacijom o sadržaju izuma u pravilu onemogućava pokretanje postupka daljnje zaštite (npr. kad se radi o patentima).

Također je važno razumijeti da je najbolji trenutak za objavu patenta u javnosti (pa tako i na ovom portalu) tek nakon što se patent objavi u službenim glasilima patentnih ureda (oko 18 mjeseci nakon prijave). Ako objavite prije, gubite mogućnost obustavljanja postupka i ponovnog prijavljivanja patenta (obično se radi kad nedostaju novci radi odgode troškova). Zbog obuhvatnosti pravila kojima se regulira intelektualno vlasništvo i rizika od povrede tuđih već zaštićenih prava, savjetuje se da prije javne objave Vašeg izuma potražite savjet patentnih zastupnika ili osoba koje se profesionalno bave intelektualnim vlasništvom te pokrenete zaštitu vlastitog intelektualnog vlasništva.

Neven Tamarut
Bussines development manager
Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci

 

Povezano

Menu