Kategorija: Energija, Okoliš, Materijali

SkinWood

SkinWood

SkinWood je nova vrsta materijala, kombinacija drvenog furnira i prirodne kože ili gume.

Samoregulirajuća drvena podna obloga-parket

Samoregulirajuća drvena podna obloga-parket

Samoregulirajuća drvena podna obloga-parket koji je namjenjen za ugradnju sa trajnoelastičnom brtvom, a ugrađuje se u kupaonice,wellness centre, brodske palube i sl.

Rainy uređaj za ispitivanje kiselosti kiša

Rainy uređaj za ispitivanje kiselosti kiša

Rainy je naziv tehnološkog startupa točnije uređaja koji ispituje kiselost kiša, te putem spojene mobilne aplikacije, krajnjem korisniku prikazuje podatak o kiselosti tla.

Profilirana drvena podna obloga - parket

Profilirana drvena podna obloga – parket

Profilirana drvena podna obloga-parket namjenjena je za sportske podove, konstrukcijski idealna za podove velikih dimenzija-seljački podovi te je namjenjena za ljepljenje na inovativno ekspandrirajuće ljepilo, MS-trajnoelastićna ljepila te na 2K-PUR ljepila.

Balmaris - Inovativni ekološki prihvatljiv sustav za obradu balastnih voda i drugih tekućina

Balmaris – Inovativni ekološki prihvatljiv sustav za obradu balastnih voda i drugih tekućina

Eco-friendly tehnologija za obradu balastnih voda na brodovima i drugih tekućina. Tehnologija je razvijena u suradnji sa nekoliko europskih znanstveno-istraživačkih institucija.

Postrojenje za pročišenje zraka - Clean Air

Postrojenje za pročišenje zraka – Clean Air

Postrojenje za pročišćenje zraka koje u potpunosti neutralizira neugodne mirise i smanjuje zagađenje zraka za 80 posto.

Novi vid prerade otpadne auto-gume

Novi vid prerade otpadne auto-gume

Novi postupci prerade i novi proizvodi od otpadnih auto-guma. Novo rješenje ekološkog problema odlaganja otpadnih auto guma.

Hidrolazur

Hidrolazur

Fungicidno-dekorativni transparentni premaz za drvo koji dubinski zaštićuje drvo od propadanja i istovremeno uljepšava-dekorira površinu drveta.

Postupak i stroj za kompleksnu pripremu tla i sjetvu

Postupak i stroj za kompleksnu pripremu tla i sjetvu

Inovativni sustav obrade tla koji reducira ili potpuno uklanja potrebu za herbicidima i pesticidima u uzgoju povrća, žitarica i masovnoj EKO proizvodnji.

Nova generacija poklopca za lampione

Nova generacija poklopca za lampione

Poklopac u potpunosti štiti plamen svijeće ili petrolejke od utjecaja kiše i vjetra, a može se izraditi dubokim izvlačenjem lima (postoji ponuda proizvođača alata).

Gravitana - mjerni uređaj i strukturirano pomoćno nastavno sredstvo iz mehanike

Gravitana – mjerni uređaj i strukturirano pomoćno nastavno sredstvo iz mehanike

Strukturirano nastavno učilo i didaktička naprava za izvođenje velikog broja fizikalnih vježbi i pokusa iz klasične fizike i nove, Trećemilenijske mehanike. Inovacija je nagrađena na Međunarodnom salonu inovacija u Ženevi 2010.

Valorizacija otpadnih elektrolita (kiselih i alkalnih)

Valorizacija otpadnih elektrolita (kiselih i alkalnih)

Postupak rješava problem iskorištavanja elektrolita iz starih akumulatora njihovom valorizacijom u korisne proizvode ili sirovine.

Novi postupci proizvodnje sulfatne, nitratne kiseline i ostalih kemijskih jedinjenja

Novi postupci proizvodnje sulfatne, nitratne kiseline i ostalih kemijskih jedinjenja

Novi postupak u proizvodnji sulfatne i nitratne kiseline koji uzrokuje bolju i uspješniju reakciju te uštedu sirovine i energije.

Razbijanje gradonosnih oblaka i magle

Razbijanje gradonosnih oblaka i magle

Postupak rješava problem neefikasnosti sustava za obranu od tuče, koristeći suvremene tehnologije. Pored jednostavnosti, postupak je i najjeftiniji od do sada poznatih koji su još u uporabi. Ne koristi kemijska sredstva.

Štedljivi gorionik

Štedljivi gorionik

Dobrim podešavanjem parametara u procesu sagorijevanja može se postići potpuno sagorijevanje bez gubitaka te ostvariti uštedu od 20% u odnosu na postojeće načine.

Valorizacija otpadnog stakla

Valorizacija otpadnog stakla

Postupak predstavlja jedan vid valorizacije otpadnog stakla i rješava problem na komunalnim odlagalištima otpada.

Postupak pročišćavanja pitke vode regeneracijom koagulanta

Postupak pročišćavanja pitke vode regeneracijom koagulanta

Postupak za pročišćavanje pitke vode pomoću sredstava za koagulaciju koji omogućuje ponovno korištenje istih uz pozitivne ekološke i ekonomske rezultate.

Recikliranje antifriza

Recikliranje antifriza

Nudimo postupak koji omogućuje regeneraciju i reciklažu antifriza. Stari antifriz je vrlo štetan po životnu sredinu zbog sadržaja glikola i komponenti inhibitora – korozije.

Menu